ח. מיתר – לוי אשכול - | בניין B

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
11
קומה
49
5 חד’ - 142.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 113.52 מ"ר
מחסן: 8.23 מ"ר
פנוי
50
5 חד’ - 142.06 מ"ר
מרפסת/גינה: 106.65 מ"ר
מחסן: 8.24 מ"ר
פנוי
10
קומה
45
6 חד’ - 135.84 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.38 מ"ר
מחסן: 6.9 מ"ר
פנוי
46
5 חד’ - 122.38 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.51 מ"ר
מחסן: 6.7 מ"ר
פנוי
47
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.47 מ"ר
פנוי
48
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.58 מ"ר
פנוי
9
קומה
41
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 7.49 מ"ר
טיפוס: אבוטבול
חניות: 95
נמכר
42
5 חד’ - 141.86 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.45 מ"ר
פנוי
43
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 6.15 מ"ר
טיפוס: אופיר
חניות: 94
נמכר
44
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 6.58 מ"ר
טיפוס: ז'נו
חניות: 93
נמכר
8
קומה
36
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 7.75 מ"ר
טיפוס: טבדי
חניות: 118
נמכר
37
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
38
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
39
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.69 מ"ר
טיפוס: רוזה
חניות: 119
נמכר
40
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.56 מ"ר
טיפוס: לנג
חניות: 120
נמכר
7
קומה
31
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 6.9 מ"ר
טיפוס: לוי אילן
חניות: 56
נמכר
32
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
33
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
34
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.58 מ"ר
טיפוס: ברנאי
חניות: 57
נמכר
35
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 6.21 מ"ר
טיפוס: שריר
חניות: 58
נמכר
6
קומה
26
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 7.49 מ"ר
טיפוס: צור דן
חניות: 30
נמכר
27
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
28
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
29
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.69 מ"ר
טיפוס: טוויג
חניות: 54
נמכר
30
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.12 מ"ר
טיפוס: בנדט
חניות: 55
נמכר
5
קומה
21
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 6.15 מ"ר
טיפוס: שחם
חניות: 31
נמכר
22
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
23
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
24
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
פנוי
25
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
פנוי
4
קומה
16
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 6.58 מ"ר
טיפוס: חשפיה
חניות: 32
נמכר
17
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
18
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
19
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
פנוי
20
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
פנוי
3
קומה
11
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 6.7 מ"ר
טיפוס: אוצ'נסקי
חניות: 43
נמכר
12
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
13
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
14
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
מחסן: 7.12 מ"ר
פנוי
15
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.39 מ"ר
פנוי
2
קומה
6
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 6.3 מ"ר
טיפוס: לרנר
חניות: 40
פנוי
7
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
8
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
9
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 93.58 מ"ר
מחסן: 8.26 מ"ר
פנוי
10
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 160.63 מ"ר
מחסן: 6.21 מ"ר
פנוי
1
קומה
3
5 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.6 מ"ר
מחסן: 7.12 מ"ר
פנוי
4
2 חד’ - 52.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
פנוי
5
4 חד’ - 92.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.82 מ"ר
פנוי
0
קומה
1
4 חד’ - 110.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 102.73 מ"ר
מחסן: 8.23 מ"ר
פנוי
2
4 חד’ - 97.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 108.66 מ"ר
מחסן: 8.24 מ"ר
פנוי