אוחנה גרופ - | בניין 8

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
7
קומה
26
5 חד - 130.28 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.45 מ"ר
27
5 חד - 145.72 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.78 מ"ר
52
5 חד - 145.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.43 מ"ר
53
5 חד - 137.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.72 מ"ר
6
קומה
22
3 חד - 65.55 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
23
3 חד - 77.96 מ"ר
מרפסת/גינה: 3.98 מ"ר
24
4 חד - 83.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 3.79 מ"ר
25
3 חד - 76.75 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
48
3 חד - 76.58 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
49
4 חד - 88.36 מ"ר
מרפסת/גינה: 3.79 מ"ר
50
3 חד - 62.33 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.74 מ"ר
51
3 חד - 77.54 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
5
קומה
18
3 חד - 68.01 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
19
4 חד - 93.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.28 מ"ר
20
3 חד - 71.61 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
21
3 חד - 72.69 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.18 מ"ר
44
3 חד - 72.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
45
3 חד - 71.42 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
46
4 חד - 81.43 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.7 מ"ר
47
3 חד - 79.98 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
4
קומה
14
3 חד - 63.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
15
4 חד - 93.91 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.03 מ"ר
16
3 חד - 72.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
17
3 חד - 76.18 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
40
3 חד - 76 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
41
3 חד - 89.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
42
3 חד - 62.26 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.73 מ"ר
43
3 חד - 77.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
3
קומה
10
3 חד - 61.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
11
4 חד - 99.39 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.62 מ"ר
12
3 חד - 68.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
13
3 חד - 76.17 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
37
3 חד - 88.45 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
38
4 חד - 97.94 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
39
5 חד - 120.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.73 מ"ר
2
קומה
6
3 חד - 70.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.9 מ"ר
7
3.5 חד - 86.88 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.75 מ"ר
8
3 חד - 62.44 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
9
3 חד - 81.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
33
3 חד - 81.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
34
3 חד - 62.43 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
35
3 חד - 80.03 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.04 מ"ר
36
3 חד - 81.38 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.34 מ"ר
1
קומה
3
7 חד - 145.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.75 מ"ר
4
3 חד - 80.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.4 מ"ר
5
3 חד - 90.98 מ"ר
30
3 חד - 90.98 מ"ר
31
5 חד - 108.86 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.4 מ"ר
32
5 חד - 116.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.04 מ"ר
0
קומה
1
4 חד - 101 מ"ר
מרפסת/גינה: 26.76 מ"ר
2
4 חד - 107.77 מ"ר
מרפסת/גינה: 37.18 מ"ר
28
4 חד - 107.61 מ"ר
מרפסת/גינה: 37.46 מ"ר
29
4 חד - 100.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 28.3 מ"ר