אוחנה גרופ - | בניין 8

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
7
קומה
27
תוכנית דירה
6 חד’ - 145 מ"ר
מרפסת/גינה: 25 מ"ר
טיפוס: פנטהאוז
פנוי
52
תוכנית דירה
6 חד’ - 145 מ"ר
מרפסת/גינה: 25 מ"ר
טיפוס: פנטהאוז
פנוי
53
תוכנית דירה
5 חד’ - 137 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: פנטהאוז
פנוי
6
קומה
22
תוכנית דירה
3 חד’ - 61 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
23
תוכנית דירה
3 חד’ - 79 מ"ר
מרפסת/גינה: 3 מ"ר
נמכר
25
תוכנית דירה
3 חד’ - 76 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
פנוי
48
תוכנית דירה
3 חד’ - 76 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
פנוי
49
תוכנית דירה
4 חד’ - 89 מ"ר
מרפסת/גינה: 3 מ"ר
פנוי
51
תוכנית דירה
3 חד’ - 75 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
5
קומה
18
תוכנית דירה
3 חד’ - 67 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
19
4 חד’ - 93.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.28 מ"ר
נמכר
20
3 חד’ - 71.61 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
נמכר
21
תוכנית דירה
3 חד’ - 76 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
פנוי
44
תוכנית דירה
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
45
3 חד’ - 71.42 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.8 מ"ר
נמכר
47
תוכנית דירה
3 חד’ - 79 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
4
קומה
14
4 חד’ - 63.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.49 מ"ר
נמכר
15
4 חד’ - 93.91 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.03 מ"ר
נמכר
16
תוכנית דירה
3 חד’ - 71 מ"ר
מרפסת/גינה: 6 מ"ר
נמכר
17
תוכנית דירה
3 חד’ - 76 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
40
תוכנית דירה
3 חד’ - 76 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
פנוי
41
תוכנית דירה
4 חד’ - 89 מ"ר
מרפסת/גינה: 3 מ"ר
נמכר
42
3 חד’ - 62.26 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.73 מ"ר
נמכר
43
תוכנית דירה
3 חד’ - 77 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
פנוי
3
קומה
10
תוכנית דירה
2.5 חד’ - 59 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
11
4 חד’ - 99.39 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.62 מ"ר
נמכר
12
תוכנית דירה
3 חד’ - 68 מ"ר
מרפסת/גינה: 6 מ"ר
נמכר
13
תוכנית דירה
3 חד’ - 76 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
37
תוכנית דירה
3 חד’ - 88 מ"ר
פנוי
38
תוכנית דירה
4 חד’ - 98 מ"ר
מרפסת/גינה: 6 מ"ר
פנוי
39
5 חד’ - 120.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.73 מ"ר
נמכר
2
קומה
6
3 חד’ - 70.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.9 מ"ר
נמכר
7
3.5 חד’ - 86.88 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.75 מ"ר
נמכר
8
תוכנית דירה
3 חד’ - 62 מ"ר
מרפסת/גינה: 6 מ"ר
נמכר
9
תוכנית דירה
3 חד’ - 81 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
נמכר
33
תוכנית דירה
3 חד’ - 81 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
פנוי
34
תוכנית דירה
3 חד’ - 62 מ"ר
מרפסת/גינה: 6 מ"ר
נמכר
35
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.03 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.04 מ"ר
נמכר
36
תוכנית דירה
3 חד’ - 77.05 מ"ר
מרפסת/גינה: 5 מ"ר
פנוי
1
קומה
3
7 חד’ - 145.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.75 מ"ר
נמכר
4
תוכנית דירה
4 חד’ - 94 מ"ר
מרפסת/גינה: 7 מ"ר
נמכר
5
תוכנית דירה
3 חד’ - 88 מ"ר
פנוי
30
תוכנית דירה
3 חד’ - 88 מ"ר
פנוי
31
תוכנית דירה
4.5 חד’ - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 7 מ"ר
פנוי
32
5 חד’ - 116.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.04 מ"ר
נמכר
0
קומה
1
4 חד’ - 101 מ"ר
מרפסת/גינה: 26.76 מ"ר
נמכר
2
תוכנית דירה
4 חד’ - 107 מ"ר
מרפסת/גינה: 40 מ"ר
טיפוס: דירת גן
פנוי
28
תוכנית דירה
4 חד’ - 107 מ"ר
מרפסת/גינה: 40 מ"ר
טיפוס: דירת גן
פנוי
29
4 חד’ - 100.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 28.3 מ"ר
נמכר