ח. מיתר – לוי אשכול - | בניין A

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
12
קומה
49
5 חד’ - 163.62 מ"ר
מרפסת/גינה: 70.19 מ"ר
מחסן: 5.29 מ"ר
פנוי
50
5 חד’ - 163.62 מ"ר
מרפסת/גינה: 70.19 מ"ר
מחסן: 8.49 מ"ר
פנוי
11
קומה
45
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
פנוי
46
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
פנוי
47
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
48
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
10
קומה
41
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
נמכר
42
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
נמכר
43
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
44
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
9
קומה
37
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 6.84 מ"ר
טיפוס: אגברא
חניות: 80
נמכר
38
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 6.5 מ"ר
טיפוס: ריויץ
חניות: 81
נמכר
39
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 6.65 מ"ר
טיפוס: קלמנט
חניות: 82
נמכר
40
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 7.39 מ"ר
טיפוס: זכות
חניות: 83
פנוי
8
קומה
33
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 7.39 מ"ר
טיפוס: דוד
חניות: 27
נמכר
34
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 6.65 מ"ר
טיפוס: ארד
חניות: 28
נמכר
35
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 6.5 מ"ר
טיפוס: מעיין מלכה
חניות: 29
נמכר
36
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 6.32 מ"ר
טיפוס: ליזור
חניות: 79
נמכר
7
קומה
29
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 7.13 מ"ר
טיפוס: טוב לימור
חניות: 21
נמכר
30
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 6.32 מ"ר
טיפוס: דלאל
חניות: 24
נמכר
31
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 6.84 מ"ר
טיפוס: נחום
חניות: 25
נמכר
32
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 6.8 מ"ר
טיפוס: בנקל
חניות: 26
נמכר
6
קומה
25
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 7.48 מ"ר
טיפוס: זליגר
חניות: 17
נמכר
26
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.34 מ"ר
מחסן: 7.57 מ"ר
טיפוס: סלמן
חניות: 18
נמכר
27
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 7.39 מ"ר
טיפוס: צדוק
חניות: 19
נמכר
28
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
מחסן: 6.65 מ"ר
טיפוס: שיבולת
חניות: 20
פנוי
5
קומה
21
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 32.7 מ"ר
פנוי
22
5 חד’ - 109.89 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.44 מ"ר
פנוי
23
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
24
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
4
קומה
16
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
פנוי
17
3 חד’ - 72.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.27 מ"ר
פנוי
18
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
נמכר
19
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
20
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
3
קומה
11
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
פנוי
12
3 חד’ - 72.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.27 מ"ר
פנוי
13
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.33 מ"ר
פנוי
14
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
15
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.61 מ"ר
פנוי
2
קומה
6
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
פנוי
7
3 חד’ - 72.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.27 מ"ר
פנוי
8
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.33 מ"ר
פנוי
9
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 197.55 מ"ר
פנוי
10
5 חד’ - 109.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 68.49 מ"ר
פנוי
1
קומה
3
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.85 מ"ר
פנוי
4
3 חד’ - 72.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.27 מ"ר
פנוי
5
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.33 מ"ר
פנוי
0
קומה
1
4 חד’ - 99.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.6 מ"ר
מחסן: 8.47 מ"ר
פנוי
2
5 חד’ - 109.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 34.7 מ"ר
מחסן: 5.29 מ"ר
פנוי