כרמי הנדיב צפחה 222 - | בניין 314

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
5
קומה
16
5 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 35 מ"ר
17
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 35 מ"ר
18
3 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 35 מ"ר
נמכר
19
5 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 35 מ"ר
20
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 35 מ"ר
4
קומה
9
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 34 מ"ר
10
3 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 34 מ"ר
11
3 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 43 מ"ר
12
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 53 מ"ר
15
5 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 35 מ"ר
3
קומה
5
4 חד - 101.4 מ"ר
נמכר
6
6 חד - 156.1 מ"ר
7
4 חד - 101.1 מ"ר
2
קומה
1
תוכנית דירה
3 חד - 76.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.3 מ"ר
2
5 חד - 142.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.8 מ"ר
3
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 26.7 מ"ר
4
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.4 מ"ר
נמכר
1
קומה
0
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 54 מ"ר
נמכר