הנוריות ראשון לציון - 110 | בניין 2

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
14
קומה
51
תוכנית דירה
5 חד’ - 136.524 מ"ר
מרפסת/גינה: 42.727 מ"ר
טיפוס: PH2-2
פנוי
52
תוכנית דירה
5 חד’ - 133.207 מ"ר
מרפסת/גינה: 42.56 מ"ר
טיפוס: PH2-2
פנוי
13
קומה
49
תוכנית דירה
6 חד’ - 156.701 מ"ר
מרפסת/גינה: 65.773 מ"ר
טיפוס: PH1-2
פנוי
50
תוכנית דירה
6 חד’ - 157.568 מ"ר
מרפסת/גינה: 109.576 מ"ר
טיפוס: PH1-2
פנוי
12
קומה
45
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
46
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
47
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
פנוי
48
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
11
קומה
41
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
42
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
43
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
פנוי
44
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
10
קומה
37
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
38
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
39
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
פנוי
40
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
9
קומה
33
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
34
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
35
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
פנוי
36
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
8
קומה
29
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
30
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
31
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
פנוי
32
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
7
קומה
25
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
26
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
27
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
פנוי
28
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
6
קומה
21
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
22
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
23
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
נמכר
מחיר למשתכן
24
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
5
קומה
17
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
18
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
19
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
נמכר
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
4
קומה
13
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
15
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
נמכר
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
3
קומה
9
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
11
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
נמכר
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
5
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.142 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
7
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.43 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
1
תוכנית דירה
3 חד’ - 84.162 מ"ר
מרפסת/גינה: 31.56 מ"ר
טיפוס: T3-2
נמכר
מחיר למשתכן
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.623 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.04 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
6 חד’ - 141.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.593 מ"ר
טיפוס: T6-2
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 41.613 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
מחיר למשתכן