כרמי הנדיב צפחה - | בניין 26 - ( 2 )

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
12
קומה
45 צפון,מערב,מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 167.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: P5
שמור
46 דרום,מערב,מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 168.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: P5
שמור
11
קומה
41 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
42 צפון, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
43 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
44 דרום, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
10
קומה
37 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
38 צפון, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
39 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
40 דרום, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
9
קומה
33 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
34 צפון, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
35 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
36 דרום, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
8
קומה
29 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
30 צפון, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
31 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
32 דרום, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
7
קומה
25 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
26 צפון, מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
שמור
27 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
28 דרום, מערב
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
שמור
6
קומה
21 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
22 צפון, מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
שמור
23 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
24 דרום, מערב
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
שמור
5
קומה
17 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
18 צפון, מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
שמור
19 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
20 דרום, מערב
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
שמור
4
קומה
13 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
14 צפון, מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
שמור
15 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
16 דרום, מערב
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
שמור
3
קומה
9 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
10 צפון, מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
שמור
11 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
12 דרום, מערב
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
שמור
2
קומה
5 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.06 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
6 צפון, מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5K
שמור
7 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.06 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
8 דרום, מערב
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5G
שמור
1
קומה
1 צפון, מערב
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 47.57 מ"ר
טיפוס: 4G
שמור
2 צפון, מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.46 מ"ר
טיפוס: 5K
שמור
3 דרום, מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 65.3 מ"ר
טיפוס: 4K
שמור
4 דרום, מערב
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 200 מ"ר
טיפוס: 5G
שמור