כרמי הנדיב צפחה - מגרש 500 | בניין 26 (2)

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
12
קומה
45
תוכנית דירה
5 חד’ - 167.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: P5
צפון,מערב,מזרח
שמור
46
תוכנית דירה
5 חד’ - 168.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: P5
דרום,מערב,מזרח
שמור
11
קומה
41
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
42
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
צפון, מזרח
שמור
43
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
44
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
דרום, מערב
שמור
10
קומה
37
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
38
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
צפון, מזרח
שמור
39
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
40
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
דרום, מערב
שמור
9
קומה
33
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
34
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K
צפון, מזרח
שמור
35
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
36
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G
דרום, מערב
נמכר
8
קומה
29
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
30
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K
צפון, מזרח
שמור
31
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
32
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G
דרום, מערב
שמור
7
קומה
25
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
26
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
צפון, מזרח
שמור
27
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
28
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
דרום, מערב
שמור
6
קומה
21
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
22
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
צפון, מזרח
שמור
23
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
24
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
דרום, מערב
שמור
5
קומה
17
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
18
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
צפון, מזרח
שמור
19
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
20
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
דרום, מערב
שמור
4
קומה
13
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
14
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
צפון, מזרח
שמור
15
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
16
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
דרום, מערב
שמור
3
קומה
9
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
10
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
צפון, מזרח
שמור
11
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
12
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
דרום, מערב
שמור
2
קומה
5
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.06 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
6
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5K
צפון, מזרח
שמור
7
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.06 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
8
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5G
דרום, מערב
שמור
1
קומה
1
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 47.57 מ"ר
טיפוס: 4G
צפון, מערב
שמור
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.46 מ"ר
טיפוס: 5K
צפון, מזרח
שמור
3
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 65.3 מ"ר
טיפוס: 4K
דרום, מזרח
שמור
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 200 מ"ר
טיפוס: 5G
דרום, מערב
שמור