רם אדרת - 400 | בניין B

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
4
קומה
7
4 חד’ - 107.29 מ"ר
מרפסת/גינה: 22.24 מ"ר
מחסן: 9.75 מ"ר
טיפוס: PH2+
חניות: 2
נמכר
8
4 חד’ - 107.29 מ"ר
מרפסת/גינה: 22.24 מ"ר
מחסן: 9.87 מ"ר
טיפוס: PH3+
חניות: 2
פנוי
3
קומה
5
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.73 מ"ר
מחסן: 8.98 מ"ר
טיפוס: H2
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.01 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.71 מ"ר
מחסן: 8.95 מ"ר
טיפוס: H3
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.28 מ"ר
מחסן: 9.71 מ"ר
טיפוס: H
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.3 מ"ר
מחסן: 8.67 מ"ר
טיפוס: H1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
1
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 138.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 108.41 מ"ר
מחסן: 7.12 מ"ר
טיפוס: GA5
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
2
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 138.38 מ"ר
מרפסת/גינה: 125.66 מ"ר
מחסן: 7.12 מ"ר
טיפוס: GA6
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן