רם אדרת - 402 | בניין BM

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
4
קומה
7
תוכנית דירה
4 חד’ - 107.29 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.86 מ"ר
מחסן: 9.75 מ"ר
טיפוס: PH3
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
8
4 חד’ - 107.29 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.86 מ"ר
מחסן: 8.95 מ"ר
טיפוס: PH2+
חניות: 2
פנוי
3
קומה
5
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 3.17 מ"ר
מחסן: 8.98 מ"ר
טיפוס: H3#1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.01 מ"ר
מרפסת/גינה: 3.16 מ"ר
מחסן: 9.87 מ"ר
טיפוס: H2#1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
3
5 חד’ - 128.28 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.88 מ"ר
מחסן: 9.71 מ"ר
טיפוס: H1+
חניות: 2
פנוי
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.89 מ"ר
מחסן: 8.67 מ"ר
טיפוס: H
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
1
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 138.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 128.5 מ"ר
מחסן: 7.12 מ"ר
טיפוס: GA6
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
2
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 138.38 מ"ר
מרפסת/גינה: 105.33 מ"ר
מחסן: 7.12 מ"ר
טיפוס: GA5
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן