רם אדרת - 555 | בניין A3

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
10
5.5 חד’ - 138.25 מ"ר
מרפסת/גינה: 102.27 מ"ר
מחסן: 7.33 מ"ר
טיפוס: PH+
חניות: 2
פנוי
8
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 134.79 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.56 מ"ר
מחסן: 7.81 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
4 חד’ - 102.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.5 מ"ר
מחסן: 7.5 מ"ר
טיפוס: D1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
6 חד’ - 140.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.09 מ"ר
מחסן: 6.42 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
7
תוכנית דירה
4 חד’ - 107.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 56.39 מ"ר
מחסן: 7.04 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
5 חד’ - 132.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 97.21 מ"ר
מחסן: 8.39 מ"ר
טיפוס: GF
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 154.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 9.71 מ"ר
טיפוס: E
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 154.86 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.62 מ"ר
מחסן: 9.33 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 158.43 מ"ר
מרפסת/גינה: 148.29 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: GA-3
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
2
5 חד’ - 158.95 מ"ר
מרפסת/גינה: 131.21 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: GA-4+
חניות: 2
פנוי