רם אדרת - 507 | בניין A2-M

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
14
5.5 חד’ - 137.85 מ"ר
מרפסת/גינה: 103.36 מ"ר
מחסן: 6.01 מ"ר
טיפוס: PH+
חניות: 2
פנוי
12
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.19 מ"ר
מחסן: 7.03 מ"ר
טיפוס: D1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 133.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.00 מ"ר
מחסן: 7.88 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
4 חד’ - 107.82 מ"ר
מרפסת/גינה: 56.39 מ"ר
מחסן: 7.13 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
11
תוכנית דירה
6 חד’ - 140.20 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.40 מ"ר
מחסן: 6.65 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
9
5 חד’ - 131.18 מ"ר
מרפסת/גינה: 91.16 מ"ר
מחסן: 6.72 מ"ר
טיפוס: GF+
חניות: 2
פנוי
7
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.24 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.96 מ"ר
מחסן: 6.21 מ"ר
טיפוס: A7#1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.92 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.82 מ"ר
מחסן: 6.58 מ"ר
טיפוס: A2#1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.24 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.80 מ"ר
מחסן: 6.41 מ"ר
טיפוס: A7
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.58 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.07 מ"ר
מחסן: 6.5 מ"ר
טיפוס: A2
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 129.62 מ"ר
מחסן: 6.67 מ"ר
טיפוס: A6
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 131.17 מ"ר
מחסן: 6.11 מ"ר
טיפוס: A5
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
1
5 חד’ - 129 מ"ר
מרפסת/גינה: 187.81 מ"ר
מחסן: 7.54 מ"ר
טיפוס: GA-1+
חניות: 2
פנוי
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.40 מ"ר
מרפסת/גינה: 197.02 מ"ר
מחסן: 7.49 מ"ר
טיפוס: GA
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן