רם אדרת - 552 | בניין A1

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
12
5.5 חד’ - 138.25 מ"ר
מרפסת/גינה: 102.27 מ"ר
מחסן: 7.52 מ"ר
טיפוס: PH+
חניות: 2
פנוי
10
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 134.79 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.56 מ"ר
מחסן: 8.38 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
11
תוכנית דירה
4 חד’ - 102.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.50 מ"ר
מחסן: 7.67 מ"ר
טיפוס: D1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
6 חד’ - 140.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.09 מ"ר
מחסן: 6.84 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
4 חד’ - 107.80 מ"ר
מרפסת/גינה: 56.39 מ"ר
מחסן: 7.35 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 132.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 97.21 מ"ר
מחסן: 6.29 מ"ר
טיפוס: GF
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.41 מ"ר
מחסן: 6.6 מ"ר
טיפוס: A#2
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
מחסן: 6.74 מ"ר
טיפוס: A1#2
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.41 מ"ר
מחסן: 6.66 מ"ר
טיפוס: A#1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
מחסן: 6.13 מ"ר
טיפוס: A1#1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 232.70 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: GA
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
2
5 חד’ - 129.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 190.74 מ"ר
מחסן: 7.63 מ"ר
טיפוס: GA-1+
חניות: 2
פנוי