רם אדרת - 551 | בניין A1-S

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
11
5.5 חד’ - 138.25 מ"ר
מרפסת/גינה: 102.27 מ"ר
מחסן: 7.52 מ"ר
טיפוס: PH+
חניות: 2
פנוי
9
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 134.79 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.56 מ"ר
מחסן: 7.35 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
4 חד’ - 102.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.50 מ"ר
מחסן: 7.67 מ"ר
טיפוס: D3
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
7
תוכנית דירה
6 חד’ - 140.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.09 מ"ר
מחסן: 7.5 מ"ר
טיפוס: C2
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
4 חד’ - 107.80 מ"ר
מרפסת/גינה: 56.39 מ"ר
מחסן: 6.84 מ"ר
טיפוס: D2
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
6
5 חד’ - 132.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 87.27 מ"ר
מחסן: 6.29 מ"ר
טיפוס: GF+
חניות: 2
פנוי
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.41 מ"ר
מחסן: 9.62 מ"ר
טיפוס: A3
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.92 מ"ר
מחסן: 6.78 מ"ר
טיפוס: A4
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.41 מ"ר
מחסן: 9.78 מ"ר
טיפוס: GA-A4
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 160.26 מ"ר
מחסן: 7.63 מ"ר
טיפוס: A4
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 229.26 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: GA
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן