רם אדרת - 553 | בניין A

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
10
5.5 חד’ - 138.25 מ"ר
מרפסת/גינה: 102.27 מ"ר
מחסן: 8.31 מ"ר
טיפוס: PH+
חניות: 2
פנוי
8
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 134.79 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.56 מ"ר
מחסן: 7.17 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
מחיר: ₪910,070
פנוי
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
4 חד’ - 102.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.5 מ"ר
מחסן: 7.46 מ"ר
טיפוס: D1
חניות: 2
מחיר: ₪910,070
פנוי
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
6 חד’ - 140.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.09 מ"ר
מחסן: 6.32 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 2
מחיר: ₪1,050,934
פנוי
מחיר למשתכן
7
תוכנית דירה
4 חד’ - 107.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 56.39 מ"ר
מחסן: 7.03 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
מחיר: ₪1,188,210
פנוי
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
5 חד’ - 132.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 97.23 מ"ר
מחסן: 8.24 מ"ר
טיפוס: GF
חניות: 2
מחיר: ₪1,221,306
פנוי
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.33 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.1 מ"ר
מחסן: 9.78 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 2
מחיר: ₪1,002,884
פנוי
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.42 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.32 מ"ר
מחסן: 9.61 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 2
מחיר: ₪1,282,309
פנוי
מחיר למשתכן
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.84 מ"ר
מרפסת/גינה: 182.37 מ"ר
מחסן: 7.61 מ"ר
טיפוס: GA
חניות: 2
מחיר: ₪1,274,493
פנוי
מחיר למשתכן
2
5 חד’ - 129.51 מ"ר
מרפסת/גינה: 149.73 מ"ר
מחסן: 7.72 מ"ר
טיפוס: GA-1+
חניות: 2
פנוי