רם אדרת - 556 | בניין A5M

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
10
4 חד’ - 107.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 107.69 מ"ר
מחסן: 7.2 מ"ר
טיפוס: PH-1+
חניות: 2
פנוי
8
תוכנית דירה
3 חד’ - 87.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.94 מ"ר
מחסן: 6.06 מ"ר
טיפוס: G1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
4.5 חד’ - 119.04 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.89 מ"ר
מחסן: 9.9 מ"ר
טיפוס: F1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
3 חד’ - 93.17 מ"ר
מרפסת/גינה: 46.61 מ"ר
מחסן: 6.36 מ"ר
טיפוס: G
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 124.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.28 מ"ר
מחסן: 6.09 מ"ר
טיפוס: F
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
4 חד’ - 109.01 מ"ר
מרפסת/גינה: 130.67 מ"ר
מחסן: 8.52 מ"ר
טיפוס: GF-1
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 150.28 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.09 מ"ר
מחסן: 10.86 מ"ר
טיפוס: E3
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 151.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.44 מ"ר
מחסן: 7.79 מ"ר
טיפוס: E2
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן
1
5 חד’ - 155 מ"ר
מרפסת/גינה: 219.79 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: GA-8+
חניות: 2
פנוי
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 155.95 מ"ר
מרפסת/גינה: 186.05 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: GA-7
חניות: 2
פנוי
מחיר למשתכן