ניסיון - | בניין A

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
2
קומה
חד’ - מ"ר
1
קומה
1
3 חד’ - מ"ר
בהרשמה
2
חד’ - מ"ר
2
חד’ - מ"ר
3
חד’ - מ"ר