מבשרת ציון - 102 | בניין 3

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
5
קומה
19
5 חד’ - 148.42 מ"ר
מרפסת/גינה: 100.41 מ"ר
טיפוס: T5-2
נמכר
4
קומה
17
5 חד’ - 126.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 78.21 מ"ר
טיפוס: T5
נמכר
18
5 חד’ - 126.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 96.85 מ"ר
טיפוס: T5
פנוי
3
קומה
13
4 חד’ - 96.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
מחסן: 4.92 מ"ר
טיפוס: T4-3
חניות: 1
מחיר: ₪1,247,448
נמכר
מחיר למשתכן
14
3 חד’ - 76.87 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.67 מ"ר
מחסן: 9.11 מ"ר
טיפוס: T3-4
חניות: 1
מחיר: ₪1,030,063
נמכר
מחיר למשתכן
15
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
טיפוס: T4-2
פנוי
16
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
2
קומה
9
4 חד’ - 96.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
מחסן: 4.93 מ"ר
טיפוס: T4-3
חניות: 1
מחיר: ₪1,247,495
נמכר
מחיר למשתכן
10
3 חד’ - 76.87 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.67 מ"ר
מחסן: 4.96 מ"ר
טיפוס: T3-4
חניות: 1
מחיר: ₪1,010,276
נמכר
מחיר למשתכן
11
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
טיפוס: T4-2
פנוי
12
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
טיפוס: T4-2
נמכר
1
קומה
5
4 חד’ - 96.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 37.85 מ"ר
מחסן: 4.8 מ"ר
טיפוס: T4-3
חניות: 1
מחיר: ₪1,347,969
נמכר
מחיר למשתכן
6
3 חד’ - 76.87 מ"ר
מרפסת/גינה: 36.57 מ"ר
מחסן: 5.54 מ"ר
טיפוס: T3-4
חניות: 1
מחיר: ₪1,109,236
נמכר
מחיר למשתכן
7
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
מחסן: 10.26 מ"ר
טיפוס: T4-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,277,081
נמכר
מחיר למשתכן
8
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.58 מ"ר
מחסן: 9.62 מ"ר
טיפוס: T4-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,274,029
נמכר
מחיר למשתכן
0
קומה
1
4 חד’ - 98.98 מ"ר
מרפסת/גינה: 63.52 מ"ר
טיפוס: T4
חניות: 2
מחיר: ₪1,478,504
נמכר
מחיר למשתכן
2
3 חד’ - 78.14 מ"ר
מרפסת/גינה: 64.08 מ"ר
טיפוס: T3
חניות: 2
מחיר: ₪1,232,095
נמכר
מחיר למשתכן
3
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 203.87 מ"ר
טיפוס: T4-2
חניות: 2
מחיר: ₪1,808,741
נמכר
מחיר למשתכן
4
4 חד’ - 97.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 218.89 מ"ר
טיפוס: T4-2
חניות: 2
מחיר: ₪1,835,596
נמכר
מחיר למשתכן