כרמי הנדיב צפחה - | בניין 3

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
15
קומה
57
תוכנית דירה
6 חד - 162.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 77.3 מ"ר
נמכר
58
תוכנית דירה
6 חד - 156.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 66.5 מ"ר
נמכר
14
קומה
53
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
54
תוכנית דירה
5 חד - 120.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.6 מ"ר
נמכר
55
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
56
תוכנית דירה
4 חד - 103.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.6 מ"ר
נמכר
13
קומה
49
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
50
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.6 מ"ר
נמכר
51
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
52
תוכנית דירה
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.6 מ"ר
נמכר
12
קומה
45
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
46
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.5 מ"ר
נמכר
47
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
48
תוכנית דירה
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.7 מ"ר
נמכר
11
קומה
41
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
42
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
43
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
44
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
10
קומה
37
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
38
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
39
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
40
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
9
קומה
33
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
34
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
35
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
36
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
8
קומה
29
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
30
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
31
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
32
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
7
קומה
25
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
26
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.8 מ"ר
נמכר
27
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
28
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
6
קומה
21
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.9 מ"ר
נמכר
22
תוכנית דירה
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 47.1 מ"ר
נמכר
23
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
24
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
5
קומה
17
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.4 מ"ר
נמכר
18
תוכנית דירה
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 33.3 מ"ר
נמכר
19
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
20
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.7 מ"ר
נמכר
4
קומה
13
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.8 מ"ר
נמכר
14
תוכנית דירה
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 33.7 מ"ר
נמכר
15
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
16
תוכנית דירה
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 37.4 מ"ר
נמכר
3
קומה
9
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.9 מ"ר
נמכר
10
תוכנית דירה
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 42.2 מ"ר
נמכר
11
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
12
תוכנית דירה
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 33.8 מ"ר
נמכר
2
קומה
5
תוכנית דירה
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 32 מ"ר
נמכר
6
תוכנית דירה
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.4 מ"ר
נמכר
7
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.2 מ"ר
נמכר
8
תוכנית דירה
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.2 מ"ר
נמכר
1
קומה
1
תוכנית דירה
3 חד - 76.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.3 מ"ר
נמכר
2
תוכנית דירה
5 חד - 142.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.8 מ"ר
נמכר
3
תוכנית דירה
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 26.7 מ"ר
נמכר
4
תוכנית דירה
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.4 מ"ר
נמכר