כרמי הנדיב צפחה - | בניין 24- (4)

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
22
קומה
85 מע/צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 168.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: 5P
נמכר
86 מז/דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 167.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: 5P
נמכר
21
קומה
81 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
82 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
83 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
84 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
20
קומה
77 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
78 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
79 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
80 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
19
קומה
73 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
74 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
75 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
76 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
18
קומה
69 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
70 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
71 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
72 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
17
קומה
65 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
66 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
67 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
68 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
16
קומה
61 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
62 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
63 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
64 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
15
קומה
57 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
58 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
59 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
60 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
14
קומה
53 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
54 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
55 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
56 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
13
קומה
49 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
50 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
51 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
52 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
12
קומה
45 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
46 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K*
נמכר
47 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
48 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G*
נמכר
11
קומה
41 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
42 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K*
נמכר
43 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
44 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G*
נמכר
10
קומה
37 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
38 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
39 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
40 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
9
קומה
33 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
34 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
35 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
36 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
8
קומה
29 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
30 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
31 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
32 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
נמכר
7
קומה
25 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G*
נמכר
26 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
27 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K*
נמכר
28 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
6
קומה
21 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G*
נמכר
22 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
23 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K*
נמכר
24 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
5
קומה
17 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
18 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
19 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
20 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
4
קומה
13 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
14 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
15 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
16 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
3
קומה
9 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
10 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
11 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
12 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
2
קומה
5 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5G*
נמכר
6 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
7 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
8 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5G*
נמכר
1
קומה
1 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 160 מ"ר
טיפוס: 5G*
נמכר
2 צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 42.36 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
3 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.46 מ"ר
טיפוס: 5K*
נמכר
4 דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 138 מ"ר
טיפוס: 5G*
נמכר