כרמי הנדיב צפחה - מגרש 500 | בניין 24 (4)

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
22
קומה
85
תוכנית דירה
5 חד’ - 168.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: 5P
מע/צפ/מז
נמכר
86
תוכנית דירה
5 חד’ - 167.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: 5P
מז/דר/מע
נמכר
21
קומה
81
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
82
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
83
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
84
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
20
קומה
77
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
78
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
79
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
80
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
19
קומה
73
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
74
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
75
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
76
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
18
קומה
69
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
70
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
71
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
72
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
17
קומה
65
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
66
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
67
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
68
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
16
קומה
61
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
פנוי
62
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
63
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
64
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
15
קומה
57
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מז
פנוי
58
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מע
נמכר
59
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
60
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
14
קומה
53
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
54
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
55
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
56
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
13
קומה
49
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
50
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
צפ/מז
נמכר
51
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
52
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
דר/מע
נמכר
12
קומה
45
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
46
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K*
צפ/מז
נמכר
47
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
48
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G*
דר/מע
נמכר
11
קומה
41
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
פנוי
42
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K*
צפ/מז
נמכר
43
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
44
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G*
דר/מע
נמכר
10
קומה
37
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
38
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
39
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
40
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
9
קומה
33
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
34
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
35
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
36
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
8
קומה
29
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
צפ/מע
נמכר
30
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
31
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
דר/מז
נמכר
32
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
7
קומה
25
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G*
צפ/מע
נמכר
26
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
27
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K*
דר/מז
נמכר
28
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
6
קומה
21
תוכנית דירה
4 חד’ - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G*
צפ/מע
נמכר
22
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
23
תוכנית דירה
4 חד’ - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K*
דר/מז
נמכר
24
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
5
קומה
17
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
צפ/מע
נמכר
18
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
19
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
דר/מז
נמכר
20
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
4
קומה
13
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
צפ/מע
נמכר
14
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
15
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
דר/מז
נמכר
16
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
3
קומה
9
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
צפ/מע
נמכר
10
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
11
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K*
דר/מז
נמכר
12
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
2
קומה
5
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5G*
צפ/מע
נמכר
6
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5K*
דר/מז
נמכר
8
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר
1
קומה
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 160 מ"ר
טיפוס: 5G*
צפ/מע
נמכר
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 42.36 מ"ר
טיפוס: 5K*
צפ/מז
נמכר
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.46 מ"ר
טיפוס: 5K*
דר/מז
נמכר
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 138 מ"ר
טיפוס: 5G*
דר/מע
נמכר