כרמי הנדיב צפחה - | בניין 309 - (23)

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
12
קומה
45 צ/מ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 171 מ"ר
מרפסת/גינה: 61.6 מ"ר
נמכר
46 ד/מע/מז
תוכנית דירה
5 חד - 177.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 67.8 מ"ר
נמכר
11
קומה
41 צפון מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 110.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
42 דרום מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 104.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
43 דרום מערב
תוכנית דירה
4 חד - 104.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
44 צפון מערב
תוכנית דירה
4 חד - 109.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
10
קומה
37 צפון מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 110.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
38 דרום מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 104.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
39 דרום מערב
תוכנית דירה
4 חד - 104.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
40 צפון מערב
תוכנית דירה
4 חד - 109.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
9
קומה
33 צפון מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 110.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
34 דרום מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 104.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
35 דרום מערב
תוכנית דירה
4 חד - 104.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
36 צפון מערב
תוכנית דירה
4 חד - 109.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
8
קומה
29 צפון מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 110.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
30 דרום מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 104.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
31 דרום מערב
תוכנית דירה
4 חד - 104.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
32 צפון מערב
תוכנית דירה
4 חד - 109.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
7
קומה
25 צפון מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 110.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
26 דרום מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 104.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
27 דרום מערב
תוכנית דירה
4 חד - 104.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
28 צפון מערב
תוכנית דירה
4 חד - 109.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
6
קומה
21 צפון מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 110.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
22 דרום מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 104.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
23 דרום מערב
תוכנית דירה
4 חד - 104.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.9 מ"ר
נמכר
24 צפון מערב
תוכנית דירה
4 חד - 109.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.4 מ"ר
נמכר
5
קומה
17 צפון מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 110.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 35.7 מ"ר
נמכר
18 דרום מזרח
תוכנית דירה
4 חד - 104.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.7 מ"ר
נמכר
19 דרום מערב
תוכנית דירה
4 חד - 104.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.7 מ"ר
נמכר
20 צפון מערב
תוכנית דירה
4 חד - 109.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 35.7 מ"ר
נמכר
4
קומה
13 צפון מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 132.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 16 מ"ר
נמכר
14 דרום מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 124.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16 מ"ר
נמכר
15 דרום מערב
תוכנית דירה
5 חד - 124.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 16 מ"ר
נמכר
16 צפון מערב
תוכנית דירה
5 חד - 132.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16 מ"ר
נמכר
3
קומה
9 צפון מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 132.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.7 מ"ר
נמכר
10 דרום מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 124.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.3 מ"ר
נמכר
11 דרום מערב
תוכנית דירה
5 חד - 124.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.3 מ"ר
נמכר
12 צפון מערב
תוכנית דירה
5 חד - 132.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.7 מ"ר
נמכר
2
קומה
5 צפון מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 132.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.4 מ"ר
נמכר
6 רום מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 124.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 26.5 מ"ר
נמכר
7 דרום מערב
תוכנית דירה
5 חד - 124.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 26.5 מ"ר
נמכר
8 צפון מערב
תוכנית דירה
5 חד - 132.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.4 מ"ר
נמכר
1
קומה
1 צפון מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 132.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.1 מ"ר
נמכר
2 דרום מזרח
תוכנית דירה
5 חד - 124.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 31.6 מ"ר
נמכר
3 דרום מערב
תוכנית דירה
5 חד - 124.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 31.6 מ"ר
נמכר
4 צפון מערב
תוכנית דירה
5 חד - 132.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.1 מ"ר
נמכר