כרמי הנדיב צפחה - | בניין 25- (3)

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
12
קומה
45 מע/צפ/מז
תוכנית דירה
5 חד - 168.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: 5P
נמכר
46 מז/דר/מע
תוכנית דירה
5 חד - 167.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 58.1 מ"ר
טיפוס: 5P
נמכר
11
קומה
41 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
42 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
43 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
44 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
10
קומה
37 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
38 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
39 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
40 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
9
קומה
33 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
34 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
35 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
36 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
8
קומה
29 צפ/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
30 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
31 דר/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K
32 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
7
קומה
25 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
26 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
27 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
28 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.17 מ"ר
טיפוס: 4G
6
קומה
21 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
22 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
23 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
24 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.83 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
5
קומה
17 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
18 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
19 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
20 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.2 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
4
קומה
13 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
14 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4K
15 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
16 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.22 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
3
קומה
9 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5G
10 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
11 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.24 מ"ר
טיפוס: 5K
12 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.74 מ"ר
טיפוס: 4G
2
קומה
5 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5G
נמכר
6 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.06 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
7 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.55 מ"ר
טיפוס: 5K
נמכר
8 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.06 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר
1
קומה
1 צפ/מע
תוכנית דירה
5 חד - 122.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 290 מ"ר
טיפוס: 5G
נמכר
2 צפ/מז
תוכנית דירה
4 חד - 103.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 65.3 מ"ר
טיפוס: 4K
נמכר
3 דר/מז
תוכנית דירה
5 חד - 120.23 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.46 מ"ר
טיפוס: 5K
נמכר
4 דר/מע
תוכנית דירה
4 חד - 105.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 105 מ"ר
טיפוס: 4G
נמכר