כרמי הנדיב צפחה - | בניין 314 - (20B)

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
15
קומה
57
6 חד - 162.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 77.3 מ"ר
נמכר
58
6 חד - 156.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 66.5 מ"ר
נמכר
14
קומה
53
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
54
5 חד - 120.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.6 מ"ר
נמכר
55
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
56
4 חד - 103.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.6 מ"ר
נמכר
13
קומה
49
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
50
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.6 מ"ר
נמכר
51
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
52
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.6 מ"ר
נמכר
12
קומה
45
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
46
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.5 מ"ר
נמכר
47
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
48
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.7 מ"ר
נמכר
11
קומה
41
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
42
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
43
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
44
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
10
קומה
37
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
38
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
39
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
40
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
9
קומה
33
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
34
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
35
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
36
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
8
קומה
29
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
30
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
31
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
32
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
7
קומה
25
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
26
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.8 מ"ר
נמכר
27
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
28
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
6
קומה
21
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.9 מ"ר
נמכר
22
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 47.1 מ"ר
נמכר
23
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
24
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
5
קומה
17
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.4 מ"ר
נמכר
18
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 33.3 מ"ר
נמכר
19
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
20
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.7 מ"ר
נמכר
4
קומה
13
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.8 מ"ר
נמכר
14
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 33.7 מ"ר
נמכר
15
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
16
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 37.4 מ"ר
נמכר
3
קומה
9
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.9 מ"ר
נמכר
10
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 42.2 מ"ר
נמכר
11
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
12
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 33.8 מ"ר
נמכר
2
קומה
5 דרום
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 32 מ"ר
נמכר
6 דרום
6 חד - 156.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.4 מ"ר
נמכר
7
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.2 מ"ר
נמכר
8
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.2 מ"ר
נמכר
1
קומה
1 צפון מערב
3 חד - 76.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.3 מ"ר
נמכר
2 צפון מערב
5 חד - 142.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.8 מ"ר
נמכר
3 צפון מזרח
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 26.7 מ"ר
נמכר
4 צפון מזרח
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.4 מ"ר
נמכר