כרמי הנדיב צפחה - | בניין 314 - (20B)

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
15
קומה
57
6 חד - 162.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 77.3 מ"ר
58
6 חד - 156.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 66.5 מ"ר
14
קומה
53
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
54
5 חד - 120.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.6 מ"ר
נמכר
55
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
56
4 חד - 103.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.6 מ"ר
נמכר
13
קומה
49
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
50
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.6 מ"ר
נמכר
51
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
52
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.6 מ"ר
נמכר
12
קומה
45
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
46
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.5 מ"ר
נמכר
47
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
48
5 חד - 119.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 19.7 מ"ר
נמכר
11
קומה
41
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
42
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
43
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
44
4 חד - 108 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.9 מ"ר
נמכר
10
קומה
37
4 חד - 101.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
נמכר
38
5 חד - 132.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.6 מ"ר
נמכר
39
4 חד - 101.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.5 מ"ר
נמכר
40