ח. מיתר - 1 | בניין 1

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
9
קומה
32
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 138 מ"ר
מחסן: 6 מ"ר
טיפוס: H5
חניות: 1
נמכר
8
קומה
30
תוכנית דירה
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 66 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: F5
חניות: 1
פנוי
31
תוכנית דירה
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 111 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: G5
חניות: 1
פנוי
7
קומה
26
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: B4
חניות: 1
פנוי
27
תוכנית דירה
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 1
פנוי
28
תוכנית דירה
5 חד’ - 111 מ"ר
מרפסת/גינה: 13 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: D5
חניות: 1
פנוי
29
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: E4
חניות: 1
פנוי
6
קומה
22
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: B4
חניות: 1
נמכר
23
תוכנית דירה
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 1
פנוי
24
תוכנית דירה
5 חד’ - 111 מ"ר
מרפסת/גינה: 13 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: D5
חניות: 1
פנוי
25
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: E4
חניות: 1
פנוי
5
קומה
18
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: B4
חניות: 1
פנוי
19
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 1
בהרשמה
20
תוכנית דירה
5 חד’ - 111 מ"ר
מרפסת/גינה: 13 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: D5
חניות: 1
פנוי
21
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: E4
חניות: 1
פנוי
4
קומה
14
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: B4
חניות: 1
פנוי
15
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 1
נמכר
16
תוכנית דירה
5 חד’ - 111 מ"ר
מרפסת/גינה: 13 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: D5
חניות: 1
פנוי
17
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: E4
חניות: 1
פנוי
3
קומה
10
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: B4
חניות: 1
פנוי
11
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 1
נמכר
12
5 חד’ - 111 מ"ר
מרפסת/גינה: 13 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: D5
חניות: 1
נמכר
13
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: E4
חניות: 1
נמכר
2
קומה
6
תוכנית דירה
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: B4
חניות: 1
פנוי
7
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 1
נמכר
8
תוכנית דירה
5 חד’ - 111 מ"ר
מרפסת/גינה: 13 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: D5
חניות: 1
פנוי
9
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: E4
חניות: 1
בהרשמה
1
קומה
2
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: B4
חניות: 1
נמכר
3
3 חד’ - 72 מ"ר
מרפסת/גינה: 9 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: C3
חניות: 1
נמכר
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 111 מ"ר
מרפסת/גינה: 13 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: D5
חניות: 1
פנוי
5
4 חד’ - 92 מ"ר
מרפסת/גינה: 11 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: E4
חניות: 1
נמכר
0
קומה
1
תוכנית דירה
4 חד’ - 91.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 145 מ"ר
מחסן: 7 מ"ר
טיפוס: A4
חניות: 1
פנוי