אורון סיגלניות - 41 | בניין

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
9
קומה
35
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
36
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
נמכר
37
5 חד’ - 152.10 מ"ר
מרפסת/גינה: 175.95 מ"ר
טיפוס: E1
פנוי
38
5 חד’ - 152.10 מ"ר
מרפסת/גינה: 156.51 מ"ר
טיפוס: E2
פנוי
8
קומה
31
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
32
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
נמכר
33
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
נמכר
34
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
פנוי
7
קומה
27
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
28
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
נמכר
29
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
פנוי
30
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
נמכר
6
קומה
23
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
24
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
נמכר
25
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
נמכר
26
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
פנוי
5
קומה
19
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
20
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
נמכר
21
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
נמכר
22
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
נמכר
4
קומה
15
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
16
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
פנוי
17
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
פנוי
18
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
פנוי
3
קומה
11
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
12
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
נמכר
13
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
פנוי
14
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
בהרשמה
2
קומה
7
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
8
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
פנוי
9
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
פנוי
10
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
פנוי
1
קומה
3
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C1
פנוי
4
4 חד’ - 111.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.85 מ"ר
טיפוס: C2
בהרשמה
5
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D1
פנוי
6
5 חד’ - 130.57 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.83 מ"ר
טיפוס: D2
פנוי
0
קומה
1
5 חד’ - 136.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 150.61 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
2
4 חד’ - 120.81 מ"ר
מרפסת/גינה: 148.77 מ"ר
טיפוס: B
נמכר