אורון- חדרה - דרומי | בניין 1

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
24
קומה
114
6.5 חד - 207.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 129.5 מ"ר
טיפוס: I
חניות: 1
115
6 חד - 175.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 130.7 מ"ר
טיפוס: J
חניות: 1
23
קומה
109
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
110
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
111
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
112
5 חד - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
113
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
22
קומה
104
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
105
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
106
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
107
5 חד - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
108
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
21
קומה
99
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
100
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
101
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
102
5 חד - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
103
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
20
קומה
94
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
95
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
96
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
97
5 חד - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
98
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
19
קומה
89
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
90
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
91
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
92
5 חד - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
93
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
18
קומה
84
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
85
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
86
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
87
5 חד - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
88
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
17
קומה
79
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
80
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
81
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
82
5 חד - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
83
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
16
קומה
74
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
75
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
76
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
77
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
78
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
15
קומה
69
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
70
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
71
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
72
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
73
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
14
קומה
64
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
65
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
66
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
67
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
68
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
13
קומה
59
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
60
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
61
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
62
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
63
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
12
קומה
54
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
55
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
56
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
חניות: 1
נמכר
57
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
58
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
11
קומה
49
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
50
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
51
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
חניות: 1
נמכר
52
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
53
6 חד - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
חניות: 1
10
קומה
44
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
45
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
46
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
חניות: 1
נמכר
47
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
48
6 חד - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
חניות: 1
9
קומה
39
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
40
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
41
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
חניות: 1
נמכר
42
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
43
6 חד - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
חניות: 1
8
קומה
34
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
35
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
36
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
חניות: 1
נמכר
37
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
38
6 חד - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
חניות: 1
7
קומה
29
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 49.6 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
30
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
31
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
חניות: 1
נמכר
32
5 חד - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
חניות: 1
נמכר
33
6 חד - 134 מ"ר
מרפסת/גינה: 52.9 מ"ר
טיפוס: G *
חניות: 1
6
קומה
24
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
25
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
26
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
27
5 חד - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
28
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
5
קומה
19
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
20
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
21
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
22
5 חד - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
23
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
4
קומה
14
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
15
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
16
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
17
5 חד - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
18
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
3
קומה
9
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
10
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
11
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
12
5 חד - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
13
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
2
קומה
4
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
5
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
6
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1
7
5 חד - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
8
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
1
קומה
1
5 חד - 115.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: E
חניות: 1
2
4.5 חד - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 81.3 מ"ר
טיפוס: B *
חניות: 1
3
3 חד - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
חניות: 1