אורון- חדרה - דרומי | בניין 1

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
24
קומה
114
6.5 חד’ - 207.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 129.5 מ"ר
טיפוס: I
פנוי
115
6 חד’ - 175.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 130.7 מ"ר
טיפוס: J
נמכר
23
קומה
109
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
110
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
פנוי
111
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
112
5 חד’ - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
113
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
22
קומה
104
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
105
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
106
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
107
5 חד’ - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
108
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
21
קומה
99
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
100
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
101
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
102
5 חד’ - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
103
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
20
קומה
94
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
95
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
96
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
97
5 חד’ - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
98
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
19
קומה
89
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
90
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
91
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
92
5 חד’ - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
93
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
18
קומה
84
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
85
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
86
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
87
5 חד’ - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
88
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
17
קומה
79
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
80
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
81
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
82
5 חד’ - 127 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
83
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
16
קומה
74
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
75
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
76
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
77
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
78
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
15
קומה
69
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
70
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
71
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
72
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
73
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
14
קומה
64
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
65
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
66
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
67
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
68
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
13
קומה
59
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
60
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
61
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
62
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
63
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
12
קומה
54
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
55
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
56
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
נמכר
57
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
58
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
11
קומה
49
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
50
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
51
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
נמכר
52
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
53
תוכנית דירה
6 חד’ - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
נמכר
10
קומה
44
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
45
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
46
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
נמכר
47
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
48
תוכנית דירה
6 חד’ - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
נמכר
9
קומה
39
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
40
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
41
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
נמכר
42
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
43
תוכנית דירה
6 חד’ - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
נמכר
8
קומה
34
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.9 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
35
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
36
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cmt
נמכר
37
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
38
תוכנית דירה
6 חד’ - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
פנוי
7
קומה
29
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 49.6 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
30
תוכנית דירה
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
31
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
נמכר
32
תוכנית דירה
5 חד’ - 120 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Dt
נמכר
33
תוכנית דירה
6 חד’ - 134 מ"ר
מרפסת/גינה: 52.9 מ"ר
טיפוס: G *
פנוי
6
קומה
24
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
25
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
26
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
27
תוכנית דירה
5 חד’ - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
28
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
5
קומה
19
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
20
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
21
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
22
5 חד’ - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
23
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
4
קומה
14
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
15
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
16
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
17
תוכנית דירה
5 חד’ - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
פנוי
18
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
3
קומה
9
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
10
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
11
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
12
תוכנית דירה
5 חד’ - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
13
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
2
קומה
4
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
5
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
6
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 124 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
8
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
1
קומה
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 115.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: E
פנוי
2
תוכנית דירה
4.5 חד’ - 115.6 מ"ר
מרפסת/גינה: 81.3 מ"ר
טיפוס: B *
פנוי
3
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.4 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Cm
נמכר