אורון- חדרה - צפוני | בניין 2

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
32
קומה
158
6.5 חד’ - 202.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 129.4 מ"ר
טיפוס: K
נמכר
159
6 חד’ - 178.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 130.9 מ"ר
טיפוס: L
נמכר
31
קומה
153
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
154
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
155
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
פנוי
156
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
157
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
30
קומה
148
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
149
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
150
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
פנוי
151
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
152
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
29
קומה
143
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
144
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
145
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
פנוי
146
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
147
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
28
קומה
138
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
139
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
140
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
פנוי
141
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
נמכר
142
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
27
קומה
133
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
134
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
פנוי
135
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
פנוי
136
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
137
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
26
קומה
128
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
129
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
פנוי
130
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
131
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
132
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
25
קומה
123
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
124
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
125
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
פנוי
126
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
127
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
24
קומה
118
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
119
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
120
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
121
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
122
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
23
קומה
113
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
114
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
511
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
116
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
117
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
22
קומה
108
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
109
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
110
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
שמור
111
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
112
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
21
קומה
103
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
104
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
105
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
106
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
107
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
20
קומה
98
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
99
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
100
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
101
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
102
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
19
קומה
93
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
94
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
95
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
96
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
97
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
18
קומה
88
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
89
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
90
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
91
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
92
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
17
קומה
83
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
84
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
85
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
86
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
87
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
16
קומה
78
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
79
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
80
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
81
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
82
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
15
קומה
73
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
74
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
75
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
76
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
77
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
14
קומה
68
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
69
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
70
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
71
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
72
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
13
קומה
63
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
64
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
65
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
66
5 חד’ - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
פנוי
67
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
12
קומה
58
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
59
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
60
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
נמכר
61
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
פנוי
62
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
11
קומה
53
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
54
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
55
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
נמכר
56
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
פנוי
57
6 חד’ - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
פנוי
10
קומה
48
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
49
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
50
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
נמכר
51
4.5 חד’ - 115 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Ht
נמכר
52
6 חד’ - 130 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: Gt
נמכר
9
קומה
43
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
44
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
45
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
נמכר
46
4.5 חד’ - 115 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Ht
נמכר
47
6 חד’ - 130 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: Gt
נמכר
8
קומה
38
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
נמכר
39
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
פנוי
40
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
נמכר
41
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
פנוי
42
6 חד’ - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
נמכר
7
קומה
33
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 76.5 מ"ר
טיפוס: FT *
נמכר
34
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
35
תוכנית דירה
3 חד’ - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
נמכר
36
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
פנוי
37
6 חד’ - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 92.7 מ"ר
טיפוס: G*
נמכר
6
קומה
28
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
29
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
30
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
31
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
32
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
נמכר
5
קומה
23
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
24
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
25
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
26
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
27
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
4
קומה
18
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
19
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
20
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
21
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
22
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
3
קומה
13
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
נמכר
14
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
15
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
16
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
17
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
2
קומה
8
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
9
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
10
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
11
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
נמכר
12
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
1
קומה
3
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
פנוי
4
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
נמכר
5
3 חד’ - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
נמכר
6
5 חד’ - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D **
שמור
7
תוכנית דירה
6 חד’ - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
פנוי
קרקע
קומה
1
5 חד’ - 115.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: E
פנוי
2
4.5 חד’ - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 20 מ"ר
טיפוס: B **
נמכר