אורון- חדרה - צפוני | בניין 2

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
32
קומה
158
6.5 חד - 202.7 מ"ר
מרפסת/גינה: 129.4 מ"ר
טיפוס: K
חניות: 1
159
6 חד - 178.1 מ"ר
מרפסת/גינה: 130.9 מ"ר
טיפוס: L
חניות: 1
31
קומה
153
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
154
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
155
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
156
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
157
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
30
קומה
148
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
149
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
150
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
151
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
152
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
29
קומה
143
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
144
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
145
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
146
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
147
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
28
קומה
138
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
139
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
140
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
141
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
142
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
27
קומה
133
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
134
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
135
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
136
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
137
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
26
קומה
128
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
129
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
130
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
131
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
132
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
25
קומה
123
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
124
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
125
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
126
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
127
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
24
קומה
118
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
119
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
120
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
121
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
122
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
23
קומה
113
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
114
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
115
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
116
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
117
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
22
קומה
108
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
109
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
110
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
111
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
112
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
21
קומה
103
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
104
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
105
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
106
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
107
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
20
קומה
98
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
99
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
100
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
101
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
102
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
19
קומה
93
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
94
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
95
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
96
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
97
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
18
קומה
88
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
89
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
90
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
91
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
92
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
17
קומה
83
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
84
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
85
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
86
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
87
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
16
קומה
78
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
79
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
80
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
81
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
82
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
15
קומה
73
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
74
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
75
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
76
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
77
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
14
קומה
68
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
69
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
70
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
71
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
72
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
13
קומה
63
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
64
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
65
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
66
5 חד - 126.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D *
חניות: 1
67
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
12
קומה
58
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
59
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
60
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
חניות: 1
נמכר
61
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
62
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
11
קומה
53
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
54
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
55
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
חניות: 1
נמכר
56
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
57
6 חד - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
חניות: 1
10
קומה
48
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
49
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
50
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
חניות: 1
נמכר
51
4.5 חד - 115 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Ht
חניות: 1
נמכר
52
6 חד - 130 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: Gt
חניות: 1
נמכר
9
קומה
43
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
44
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
45
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
חניות: 1
נמכר
46
4.5 חד - 115 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: Ht
חניות: 1
נמכר
47
6 חד - 130 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: Gt
חניות: 1
נמכר
8
קומה
38
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ft
חניות: 1
נמכר
39
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
40
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
חניות: 1
נמכר
41
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
42
6 חד - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 29.1 מ"ר
טיפוס: G
חניות: 1
7
קומה
33
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 76.5 מ"ר
טיפוס: FT *
חניות: 1
נמכר
34
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
35
3 חד - 80 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: Ct
חניות: 1
נמכר
36
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
37
6 חד - 134.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 92.7 מ"ר
טיפוס: G*
חניות: 1
נמכר
6
קומה
28
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
29
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
30
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
31
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
32
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
5
קומה
23
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
24
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
25
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
26
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
27
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
4
קומה
18
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
19
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
20
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
21
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
נמכר
22
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
3
קומה
13
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
14
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
15
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
16
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
17
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
2
קומה
8
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
9
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
10
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
11
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 1
12
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
1
קומה
3
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: A
חניות: 1
4
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 15 מ"ר
טיפוס: B
חניות: 1
5
3 חד - 83.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 14 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
6
5 חד - 124.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.5 מ"ר
טיפוס: D **
חניות: 1
7
6 חד - 133.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: Am
חניות: 1
קרקע
קומה
1
5 חד - 115.5 מ"ר
מרפסת/גינה: 21 מ"ר
טיפוס: E
חניות: 1
2
4.5 חד - 115.3 מ"ר
מרפסת/גינה: 20 מ"ר
טיפוס: B **
חניות: 1