אורון- הנוריות ראשון לציון - 124 | בניין 3

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
9
קומה
35
תוכנית דירה
5 חד’ - 150.71 מ"ר
מרפסת/גינה: 122.105 מ"ר
טיפוס: PH1-1
פנוי
36
תוכנית דירה
5 חד’ - 149.555 מ"ר
מרפסת/גינה: 88.213 מ"ר
טיפוס: PH2-1
פנוי
8
קומה
31
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
32
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
33
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.71 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
34
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.94 מ"ר
טיפוס: T6-1
פנוי
7
קומה
27
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
28
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
29
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.71 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
30
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.94 מ"ר
טיפוס: T6-1
פנוי
6
קומה
23
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
24
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
25
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.71 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
26
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.94 מ"ר
טיפוס: T6-1
נמכר
מחיר למשתכן
5
קומה
19
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
21
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.71 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
22
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.94 מ"ר
טיפוס: T6-1
נמכר
מחיר למשתכן
4
קומה
15
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.71 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
18
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.94 מ"ר
טיפוס: T6-1
נמכר
מחיר למשתכן
3
קומה
11
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.71 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.94 מ"ר
טיפוס: T6-1
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.71 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.94 מ"ר
טיפוס: T6-1
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.352 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.37 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.381 מ"ר
טיפוס: T5-1
נמכר
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.07 מ"ר
מרפסת/גינה: 140.08 מ"ר
טיפוס: T3-1
נמכר
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.154 מ"ר
מרפסת/גינה: 53.808 מ"ר
טיפוס: T6-1
נמכר
0
קומה
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.747 מ"ר
מרפסת/גינה: 114.09 מ"ר
טיפוס: T5G-1
פנוי
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.418 מ"ר
מרפסת/גינה: 98.944 מ"ר
טיפוס: T5G-1
פנוי