אורון- הנוריות ראשון לציון - 148 | בניין 9

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
9
קומה
35
תוכנית דירה
5 חד - 149.77 מ"ר
מרפסת/גינה: 131.76 מ"ר
מחסן: 6.404 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 2
36
תוכנית דירה
5 חד - 148.718 מ"ר
מרפסת/גינה: 81.607 מ"ר
מחסן: 6.367 מ"ר
טיפוס: E2
חניות: 2
8
קומה
31
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 2
מחיר: ₪1,424,892
מחיר למשתכן
32
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 2
מחיר: ₪1,423,285
מחיר למשתכן
33
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
34
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
7
קומה
27
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 1
מחיר: ₪1,403,879
מחיר למשתכן
28
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 2
מחיר: ₪1,423,285
מחיר למשתכן
29
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
30
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
6
קומה
23
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 1
מחיר: ₪1,403,879
מחיר למשתכן
24
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 1
מחיר: ₪1,402,272
מחיר למשתכן
25
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
26
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
5
קומה
19
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 1
מחיר: ₪1,403,879
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 1
מחיר: ₪1,402,272
מחיר למשתכן
21
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
22
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
מחסן: 6.274 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
4
קומה
15
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 1
מחיר: ₪1,403,879
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 1
מחיר: ₪1,402,272
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
18
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
מחסן: 6.402 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
מחיר: ₪1,615,286
מחיר למשתכן
3
קומה
11
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 1
מחיר: ₪1,403,879
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 1
מחיר: ₪1,402,272
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
מחיר: ₪1,595,107
מחיר למשתכן
2
קומה
7
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 1
מחיר: ₪1,403,879
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 1
מחיר: ₪1,402,272
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
מחיר: ₪1,595,107
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
5 חד - 127.978 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B1
חניות: 1
מחיר: ₪1,403,879
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד - 127.798 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.625 מ"ר
טיפוס: B2
חניות: 1
מחיר: ₪1,402,272
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
3 חד - 81.028 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.688 מ"ר
טיפוס: C
חניות: 1
מחיר: ₪912,334
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
6 חד - 143.756 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.545 מ"ר
טיפוס: D
חניות: 2
מחיר: ₪1,595,107
מחיר למשתכן
0
קומה
1
תוכנית דירה
5 חד - 127.989 מ"ר
מרפסת/גינה: 98.75 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 2
2
תוכנית דירה
5 חד - 127.784 מ"ר
מרפסת/גינה: 98.698 מ"ר
טיפוס: A2
חניות: 2