אורון- הנוריות ראשון לציון - 143 | בניין 4

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
9
קומה
35
תוכנית דירה
5 חד’ - 149.01 מ"ר
מרפסת/גינה: 109.01 מ"ר
טיפוס: E143-1
פנוי
36
תוכנית דירה
5 חד’ - 146.36 מ"ר
מרפסת/גינה: 92.06 מ"ר
טיפוס: E143-2
פנוי
8
קומה
31
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
32
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
33
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: C143
חניות: 1
נמכר
34
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.03 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
פנוי
7
קומה
27
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
28
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
29
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: C143
נמכר
30
תוכנית דירה
6 חד’ - 44.03 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
פנוי
6
קומה
23
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
24
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
25
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: C143
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
26
תוכנית דירה
6 חד’ - 44.03 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
נמכר
5
קומה
19
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
21
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: C143
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
22
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
4
קומה
15
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: C143
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
18
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
3
קומה
11
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: C143
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: C143
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 127.32 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.09 מ"ר
טיפוס: B143-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: C143
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
6 חד’ - 144.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.86 מ"ר
טיפוס: D143
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
0
קומה
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.78 מ"ר
מרפסת/גינה: 98.45 מ"ר
טיפוס: A143-1
פנוי
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.25 מ"ר
מרפסת/גינה: 99.50 מ"ר
טיפוס: A143-2
נמכר