אורון- הנוריות ראשון לציון - 146 | בניין 7

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
9
קומה
35
תוכנית דירה
5 חד’ - 150.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 114.5 מ"ר
טיפוס: F146-1
פנוי
36
5 חד’ - 148.39 מ"ר
מרפסת/גינה: 85.60 מ"ר
טיפוס: F146-2
פנוי
8
קומה
31
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
32
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
33
3 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
34
תוכנית דירה
6 חד’ - 143.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.20 מ"ר
טיפוס: E146
נמכר
7
קומה
27
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
28
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
29
3 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
30
תוכנית דירה
6 חד’ - 143.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.20 מ"ר
טיפוס: E146
נמכר
6
קומה
23
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
24
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
25
3 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
26
תוכנית דירה
6 חד’ - 143.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.20 מ"ר
טיפוס: E146
נמכר
5
קומה
19
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
20
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
21
3 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
22
6 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
4
קומה
15
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
16
5 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
17
3 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
18
6 חד’ - מ"ר
נמכר
מחיר למשתכן
3
קומה
11
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.5 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.69 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.45 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
6 חד’ - 143.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.2 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.5 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.69 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.45 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
6 חד’ - 143.8 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.2 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.25 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.36 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.45 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.29 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
6 חד’ - 143.72 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.2 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
0
קומה
1
תוכנית דירה
5 חד’ - 128.011 מ"ר
מרפסת/גינה: 99.144 מ"ר
טיפוס: A146
פנוי
2
תוכנית דירה
6 חד’ - 150.616 מ"ר
מרפסת/גינה: 98.622 מ"ר
טיפוס: B146
פנוי