אורון- הנוריות ראשון לציון - 146 | בניין 7

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
9
קומה
35
תוכנית דירה
5 חד - 150.375 מ"ר
מרפסת/גינה: 118.127 מ"ר
מחסן: 6.211 מ"ר
טיפוס: F146-1
חניות: 2
36
תוכנית דירה
5 חד - 148.705 מ"ר
מרפסת/גינה: 91.207 מ"ר
מחסן: 6.342 מ"ר
טיפוס: F146-2
חניות: 2
8
קומה
31
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
32
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.69 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
33
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
34
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
7
קומה
27
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
28
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.537 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
29
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
30
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
6
קומה
23
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
24
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.69 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
25
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
26
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
5
קומה
19
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.537 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
21
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
22
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
מחסן: 6.26 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
מחיר: ₪1,617,211
מחיר למשתכן
4
קומה
15
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.537 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
18
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
מחסן: 6.415 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
מחיר: ₪1,617,699
מחיר למשתכן
3
קומה
11
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.537 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
מחיר: ₪1,597,479
מחיר למשתכן
2
קומה
7
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.537 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
מחיר: ₪1,597,479
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
5 חד - 128.153 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.875 מ"ר
טיפוס: C146-1
חניות: 1
מחיר: ₪1,406,230
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד - 128.914 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.537 מ"ר
טיפוס: C146-2
חניות: 1
מחיר: ₪1,418,265
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
3 חד - 80.094 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.3 מ"ר
טיפוס: D146
חניות: 1
מחיר: ₪904,450
מחיר למשתכן
6
תוכנית דירה
6 חד - 143.887 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.861 מ"ר
טיפוס: E146
חניות: 2
מחיר: ₪1,597,479
מחיר למשתכן
0
קומה
1
תוכנית דירה
5 חד - 128.011 מ"ר
מרפסת/גינה: 99.144 מ"ר
טיפוס: A146
חניות: 2
2
תוכנית דירה
6 חד - 150.616 מ"ר
מרפסת/גינה: 98.622 מ"ר
טיפוס: B146
חניות: 2