אורון- אור יהודה - 116 | בניין 7

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
5
קומה
19
תוכנית דירה
3 חד’ - 106.59 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.85 מ"ר
טיפוס: G1
נמכר
20
תוכנית דירה
4 חד’ - 119.99 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
טיפוס: G2
נמכר
21
תוכנית דירה
5 חד’ - 133.52 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.02 מ"ר
טיפוס: G3
נמכר
22
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.07 מ"ר
טיפוס: G4
נמכר
4
קומה
15
תוכנית דירה
3 חד’ - 106.59 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.85 מ"ר
טיפוס: G1
נמכר
16
תוכנית דירה
4 חד’ - 119.99 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
טיפוס: G2
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
5 חד’ - 133.52 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.02 מ"ר
מחסן: 8.88 מ"ר
טיפוס: G3
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
18
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.07 מ"ר
מחסן: 13.35 מ"ר
טיפוס: G4
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
3
קומה
11
תוכנית דירה
3 חד’ - 106.59 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.85 מ"ר
טיפוס: G1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
4 חד’ - 119.99 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
טיפוס: G2
נמכר
13
תוכנית דירה
5 חד’ - 133.52 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.02 מ"ר
טיפוס: G3
נמכר
14
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.07 מ"ר
מחסן: 8.18 מ"ר
טיפוס: G4
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
7
תוכנית דירה
3 חד’ - 106.59 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.85 מ"ר
טיפוס: G1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
4 חד’ - 119.99 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
טיפוס: G2
נמכר
9
תוכנית דירה
5 חד’ - 133.52 מ"ר
מרפסת/גינה: 14.02 מ"ר
מחסן: 5.11 מ"ר
טיפוס: G3
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 25.07 מ"ר
טיפוס: G4
נמכר
1
קומה
3
תוכנית דירה
3 חד’ - 106.59 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.85 מ"ר
טיפוס: G1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
4 חד’ - 119.99 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.23 מ"ר
טיפוס: G2
פנוי
5
תוכנית דירה
5 חד’ - 133.52 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.76 מ"ר
טיפוס: G3B
פנוי
6
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 66.79 מ"ר
טיפוס: G4B
פנוי
0
קומה
1
תוכנית דירה
3 חד’ - 106.36 מ"ר
מרפסת/גינה: 90.35 מ"ר
טיפוס: GGN1
נמכר
2
תוכנית דירה
4 חד’ - 118.78 מ"ר
מרפסת/גינה: 65.41 מ"ר
מחסן: 7.29 מ"ר
טיפוס: GGN2
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן