אורון- אור יהודה - 117 | בניין 1

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
11
קומה
50
תוכנית דירה
5 חד’ - 141.58 מ"ר
מרפסת/גינה: 105.99 מ"ר
טיפוס: AGG1
נמכר
51
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 153.78 מ"ר
מרפסת/גינה: 106.79 מ"ר
טיפוס: AGG2
פנוי
10
קומה
46
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 141.68 מ"ר
מרפסת/גינה: 13.87 מ"ר
טיפוס: A10
פנוי
47
תוכנית דירה
4 חד’ - 108.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.47 מ"ר
מחסן: 6.92 מ"ר
טיפוס: A6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
48
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.05 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.36 מ"ר
טיפוס: A7
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
49
תוכנית דירה
3 חד’ - 90.15 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.13 מ"ר
טיפוס: A8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
9
קומה
41
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
מחסן: 6.76 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
42
תוכנית דירה
4 חד’ - 108.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.47 מ"ר
מחסן: 6.77 מ"ר
טיפוס: A6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
43
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.05 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.36 מ"ר
טיפוס: A7
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
44
תוכנית דירה
3 חד’ - 90.15 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.13 מ"ר
טיפוס: A8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
45
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A9
נמכר
8
קומה
36
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
מחסן: 8.01 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
37
תוכנית דירה
4 חד’ - 108.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.47 מ"ר
טיפוס: A6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
38
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.05 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.36 מ"ר
מחסן: 7.58 מ"ר
טיפוס: A7
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
39
תוכנית דירה
3 חד’ - 90.15 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.13 מ"ר
מחסן: 6.77 מ"ר
טיפוס: A8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
40
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A9
נמכר
7
קומה
31
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
מחסן: 7.9 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
32
תוכנית דירה
4 חד’ - 108.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.47 מ"ר
טיפוס: A6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
33
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.05 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.36 מ"ר
מחסן: 6.02 מ"ר
טיפוס: A7
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
34
תוכנית דירה
3 חד’ - 90.15 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.13 מ"ר
מחסן: 7.91 מ"ר
טיפוס: A8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
35
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A9
נמכר
6
קומה
26
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
מחסן: 4.52 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
27
תוכנית דירה
4 חד’ - 108.34 מ"ר
מרפסת/גינה: 16.15 מ"ר
טיפוס: A6B
נמכר
28
תוכנית דירה
3 חד’ - 80.05 מ"ר
מרפסת/גינה: 31.52 מ"ר
טיפוס: A7B
נמכר
29
תוכנית דירה
3 חד’ - 90.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 45.41 מ"ר
טיפוס: A8B
נמכר
30
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A9
נמכר
5
קומה
21
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
מחסן: 8.81 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
22
תוכנית דירה
5 חד’ - 126.09 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.65 מ"ר
טיפוס: A2
נמכר
23
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.03 מ"ר
טיפוס: A3
נמכר
24
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.85 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.23 מ"ר
טיפוס: A4
פנוי
25
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.77 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A5
נמכר
4
קומה
16
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
מחסן: 6.57 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
5 חד’ - 126.09 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.65 מ"ר
טיפוס: A2
נמכר
18
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.03 מ"ר
טיפוס: A3
נמכר
19
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.85 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.23 מ"ר
טיפוס: A4
נמכר
20
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.77 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A5
נמכר
3
קומה
11
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
מחסן: 6.55 מ"ר
טיפוס: A1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
5 חד’ - 126.09 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.65 מ"ר
מחסן: 6.79 מ"ר
טיפוס: A2
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.03 מ"ר
טיפוס: A3
נמכר
14
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.85 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.23 מ"ר
טיפוס: A4
נמכר
15
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.77 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A5
נמכר
2
קומה
6
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
טיפוס: A1
נמכר
7
תוכנית דירה
5 חד’ - 126.09 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.65 מ"ר
מחסן: 4.37 מ"ר
טיפוס: A2
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.03 מ"ר
טיפוס: A3
נמכר
9
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.85 מ"ר
מרפסת/גינה: 27.23 מ"ר
מחסן: 3.89 מ"ר
טיפוס: A4
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.77 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A5
נמכר
1
קומה
1
תוכנית דירה
3 חד’ - 82.08 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.85 מ"ר
טיפוס: A1
נמכר
2
תוכנית דירה
5 חד’ - 126.09 מ"ר
מרפסת/גינה: 41.65 מ"ר
טיפוס: A2B
נמכר
3
תוכנית דירה
4 חד’ - 112.56 מ"ר
מרפסת/גינה: 90.53 מ"ר
טיפוס: A3B
פנוי
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 130.85 מ"ר
מרפסת/גינה: 99.03 מ"ר
טיפוס: A4B
פנוי
5
תוכנית דירה
2 חד’ - 59.77 מ"ר
מרפסת/גינה: 4.23 מ"ר
טיפוס: A5
נמכר