אורון- אור יהודה - 117 | בניין 2

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
5
קומה
19
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
21
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
22
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
4
קומה
15
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
18
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
3
קומה
11
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
12
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
14
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
2
קומה
7
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
8
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.89 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
10
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
1
קומה
4
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
5
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 57.73 מ"ר
טיפוס: C5B
6
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 35.30 מ"ר
טיפוס: C4A
0
קומה
1
תוכנית דירה
3 חד - 98.76 מ"ר
מרפסת/גינה: 75.46 מ"ר
טיפוס: BGN1
2
תוכנית דירה
4 חד - 113.2 מ"ר
מרפסת/גינה: 105.03 מ"ר
טיפוס: BGN2
3
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן