אורון- אור יהודה - 117 | בניין 3

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
5
קומה
19
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
21
תוכנית דירה
4 חד - 117.04 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C2
22
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C3
4
קומה
15
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
17
תוכנית דירה
4 חד - 117.04 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C2
18
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C3
3
קומה
11
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
12
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
4 חד - 117.04 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C2
14
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C3
2
קומה
7
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 7.01 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 7.01 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
4 חד - 117.04 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C2
10
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.18 מ"ר
טיפוס: C3
1
קומה
3
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.20 מ"ר
טיפוס: C1
4
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 7.01 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
4 חד - 117.04 מ"ר
מרפסת/גינה: 36.06 מ"ר
טיפוס: C2B
6
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 54.64 מ"ר
טיפוס: C3B
0
קומה
1
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 116.91 מ"ר
טיפוס: CGN1
2
תוכנית דירה
3 חד - 98.35 מ"ר
מרפסת/גינה: 78.33 מ"ר
טיפוס: CGN2