אורון- אור יהודה - 117 | בניין 4

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
5
קומה
19
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
מחיר: ₪1,236,234
נמכר
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
21
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
חניות: 2
22
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
חניות: 1
4
קומה
15
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.97 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
16
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 4.59 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
17
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
חניות: 2
18
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
חניות: 1
3
קומה
11
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.18 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
12
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.47 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
מחיר: ₪1,247,159
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
מחסן: 8.38 מ"ר
טיפוס: C5
חניות: 2
14
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
מחסן: 7.21 מ"ר
טיפוס: C4
חניות: 1
2
קומה
7
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 4.95 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
מחיר: ₪1,231,458
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.74 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
מחיר: ₪1,235,650
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
מחסן: 6.7 מ"ר
טיפוס: C5
חניות: 2
10
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
מחסן: 4.59 מ"ר
טיפוס: C4
חניות: 2
מחיר: ₪1,255,286
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.18 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
מחיר: ₪1,223,799
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.47 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
מחיר: ₪1,202,019
נמכר
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
5.5 חד - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 57.73 מ"ר
מחסן: 7.2 מ"ר
טיפוס: C5B
חניות: 2
6
תוכנית דירה
4 חד - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 53.88 מ"ר
מחסן: 6.29 מ"ר
טיפוס: C4B
חניות: 1
0
קומה
1
תוכנית דירה
4 חד - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 119.13 מ"ר
מחסן: 4.95 מ"ר
טיפוס: DGN1
חניות: 2
מחיר: ₪1,443,248
נמכר
מחיר למשתכן
2
תוכנית דירה
4 חד - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 107.02 מ"ר
מחסן: 7.2 מ"ר
טיפוס: DGN2
חניות: 2
מחיר: ₪1,436,967
נמכר
מחיר למשתכן