אורון- אור יהודה - 117 | בניין 4

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
5
קומה
19
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
20
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
21
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
פנוי
22
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
פנוי
4
קומה
15
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
16
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
17
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
פנוי
18
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
נמכר
3
קומה
11
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
טיפוס: C1
נמכר
12
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.47 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
פנוי
14
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
טיפוס: C4
פנוי
2
קומה
7
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 4.95 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.74 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 18.59 מ"ר
טיפוס: C5
פנוי
10
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
מחסן: 4.59 מ"ר
טיפוס: C4
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.18 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.19 מ"ר
מחסן: 6.47 מ"ר
טיפוס: C1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 135.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 57.73 מ"ר
טיפוס: C5B
פנוי
6
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 53.88 מ"ר
טיפוס: C4B
פנוי
0
קומה
1
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.49 מ"ר
מרפסת/גינה: 119.13 מ"ר
מחסן: 4.95 מ"ר
טיפוס: DGN1
נמכר
מחיר למשתכן
2
תוכנית דירה
4 חד’ - 113.19 מ"ר
מרפסת/גינה: 107.02 מ"ר
מחסן: 7.2 מ"ר
טיפוס: DGN2
נמכר
מחיר למשתכן