אורון- אור יהודה - 117 | בניין 5

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
11
קומה
53
תוכנית דירה
5 חד - 147 מ"ר
מרפסת/גינה: 115.69 מ"ר
טיפוס: EGG1
54
תוכנית דירה
5.5 חד - 150.80 מ"ר
מרפסת/גינה: 119.92 מ"ר
טיפוס: EGG2
10
קומה
48
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
טיפוס: E1
49
תוכנית דירה
4 חד - 108.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.64 מ"ר
טיפוס: E6
50
תוכנית דירה
3 חד - 81.11 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.40 מ"ר
טיפוס: E7
51
תוכנית דירה
3 חד - 88.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.06 מ"ר
טיפוס: E8
52
2 חד - 70.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
טיפוס: E9
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
9
קומה
43
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
44
תוכנית דירה
4 חד - 108.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.64 מ"ר
טיפוס: E6
45
תוכנית דירה
3 חד - 81.11 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.40 מ"ר
טיפוס: E7
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
46
תוכנית דירה
3 חד - 88.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.06 מ"ר
טיפוס: E8
47
תוכנית דירה
2 חד - 70.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
טיפוס: E9
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
8
קומה
38
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
39
תוכנית דירה
4 חד - 108.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.64 מ"ר
טיפוס: E6
40
תוכנית דירה
3 חד - 81.11 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.40 מ"ר
טיפוס: E7
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
41
תוכנית דירה
3 חד - 88.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.06 מ"ר
טיפוס: E8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
42
תוכנית דירה
2 חד - 70.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
טיפוס: E9
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
7
קומה
33
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
34
תוכנית דירה
4 חד - 108.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 8.64 מ"ר
טיפוס: E6
35
תוכנית דירה
3 חד - 81.11 מ"ר
מרפסת/גינה: 12.40 מ"ר
טיפוס: E7
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
36
תוכנית דירה
3 חד - 88.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.06 מ"ר
טיפוס: E8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
37
תוכנית דירה
2 חד - 70.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
טיפוס: E9
6
קומה
28
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
29
תוכנית דירה
4 חד - 108.53 מ"ר
מרפסת/גינה: 15.74 מ"ר
טיפוס: E6B
30
תוכנית דירה
3 חד - 81.11 מ"ר
מרפסת/גינה: 40.48 מ"ר
טיפוס: E7B
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
31
תוכנית דירה
3 חד - 88.83 מ"ר
מרפסת/גינה: 46.09 מ"ר
טיפוס: E8B
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
32
תוכנית דירה
2 חד - 70.66 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.88 מ"ר
טיפוס: E9
5
קומה
23
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
מחסן: 6.53 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
24
תוכנית דירה
5 חד - 126.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.25 מ"ר
טיפוס: E2
25
תוכנית דירה
5 חד - 125.17 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.81 מ"ר
טיפוס: E3
26
תוכנית דירה
5 חד - 128.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.95 מ"ר
טיפוס: E4
27
תוכנית דירה
2 חד - 70.96 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
מחסן: 5.21 מ"ר
טיפוס: E5
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
4
קומה
18
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
מחסן: 8.25 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
19
תוכנית דירה
5 חד - 126.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.25 מ"ר
טיפוס: E2
20
תוכנית דירה
5 חד - 125.17 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.81 מ"ר
מחסן: 8 מ"ר
טיפוס: E3
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
21
תוכנית דירה
5 חד - 128.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.95 מ"ר
טיפוס: E4
22
תוכנית דירה
2 חד - 70.96 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
מחסן: 7.38 מ"ר
טיפוס: E5
נמכר
מחיר למשתכן
3
קומה
13
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
מחסן: 4.98 מ"ר
טיפוס: E1
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
5 חד - 126.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.25 מ"ר
טיפוס: E2
15
תוכנית דירה
5 חד - 125.17 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.81 מ"ר
מחסן: 10.36 מ"ר
טיפוס: E3
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
16
תוכנית דירה
5 חד - 128.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.95 מ"ר
טיפוס: E4
17
תוכנית דירה
2 חד - 70.96 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
מחסן: 9.54 מ"ר
טיפוס: E5
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
2
קומה
8
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
טיפוס: E1
9
תוכנית דירה
5 חד - 126.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.25 מ"ר
מחסן: 6.38 מ"ר
טיפוס: E2
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
5 חד - 125.17 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.81 מ"ר
מחסן: 10.09 מ"ר
טיפוס: E3
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
11
תוכנית דירה
5 חד - 128.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 30.95 מ"ר
טיפוס: E4
12
תוכנית דירה
2 חד - 70.96 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
מחסן: 10.14 מ"ר
טיפוס: E5
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
1
קומה
3
תוכנית דירה
3 חד - 82.12 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.56 מ"ר
טיפוס: E1
4
תוכנית דירה
5 חד - 126.31 מ"ר
מרפסת/גינה: 24.25 מ"ר
מחסן: 6.62 מ"ר
טיפוס: E2
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
5
תוכנית דירה
5 חד - 125.17 מ"ר
מרפסת/גינה: 76.52 מ"ר
טיפוס: E3B
6
תוכנית דירה
5 חד - 128.46 מ"ר
מרפסת/גינה: 94.91 מ"ר
טיפוס: E4B
7
תוכנית דירה
2 חד - 70.96 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.87 מ"ר
מחסן: 8.89 מ"ר
טיפוס: E5
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
0
קומה
1
תוכנית דירה
3 חד - 82.16 מ"ר
מרפסת/גינה: 67.33 מ"ר
טיפוס: EGN1
נמכר
2
תוכנית דירה
3 חד - 91.47 מ"ר
מרפסת/גינה: 78.01 מ"ר
טיפוס: EGN2
נמכר