אורון- אור יהודה - 116 | בניין 6

סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
11
קומה
51
תוכנית דירה
5 חד’ - 148.41 מ"ר
מרפסת/גינה: 107.90 מ"ר
טיפוס: FGG1
פנוי
52
תוכנית דירה
5.5 חד’ - 153.91 מ"ר
מרפסת/גינה: 105.25 מ"ר
טיפוס: FGG2
נמכר
10
קומה
46
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.60 מ"ר
טיפוס: F6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
47
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
48
תוכנית דירה
2 חד’ - 56.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.18 מ"ר
טיפוס: F7
נמכר
49
3 חד’ - 83.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.84 מ"ר
טיפוס: F8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
50
תוכנית דירה
4 חד’ - 111.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.95 מ"ר
טיפוס: F9
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
9
קומה
41
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.60 מ"ר
טיפוס: F6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
42
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
43
תוכנית דירה
2 חד’ - 56.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.18 מ"ר
טיפוס: F7
נמכר
44
3 חד’ - 83.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.84 מ"ר
טיפוס: F8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
45
תוכנית דירה
4 חד’ - 111.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.95 מ"ר
טיפוס: F9
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
8
קומה
36
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.60 מ"ר
טיפוס: F6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
37
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
38
תוכנית דירה
2 חד’ - 56.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.18 מ"ר
טיפוס: F7
נמכר
39
3 חד’ - 83.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.84 מ"ר
טיפוס: F8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
40
תוכנית דירה
4 חד’ - 111.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.95 מ"ר
מחסן: 10.33 מ"ר
טיפוס: F9
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
7
קומה
31
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.02 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.60 מ"ר
טיפוס: F6
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
32
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
33
תוכנית דירה
2 חד’ - 56.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.18 מ"ר
טיפוס: F7
נמכר
34
3 חד’ - 83.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 7.84 מ"ר
טיפוס: F8
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
35
תוכנית דירה
4 חד’ - 111.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 9.95 מ"ר
מחסן: 5.79 מ"ר
טיפוס: F9
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
6
קומה
26
תוכנית דירה
3 חד’ - 81.03 מ"ר
מרפסת/גינה: 47.79 מ"ר
טיפוס: F6B
נמכר
27
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
מחסן: 7.22 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
28
תוכנית דירה
2 חד’ - 56.63 מ"ר
מרפסת/גינה: 5.18 מ"ר
טיפוס: F7
נמכר
29
תוכנית דירה
3 חד’ - 83.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 86.19 מ"ר
טיפוס: F8B
פנוי
30
תוכנית דירה
4 חד’ - 111.13 מ"ר
מרפסת/גינה: 80.60 מ"ר
טיפוס: F9B
פנוי
5
קומה
21
תוכנית דירה
4 חד’ - 116.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.98 מ"ר
טיפוס: F1
נמכר
22
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
טיפוס: F2
נמכר
23
תוכנית דירה
3 חד’ - 74.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.48 מ"ר
מחסן: 5.88 מ"ר
טיפוס: F3
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
24
תוכנית דירה
5 חד’ - 135.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.73 מ"ר
טיפוס: F4
נמכר
25
תוכנית דירה
6 חד’ - 157.26 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.68 מ"ר
טיפוס: F5
נמכר
4
קומה
16
תוכנית דירה
4 חד’ - 116.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.98 מ"ר
טיפוס: F1
נמכר
17
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
מחסן: 8.82 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
18
תוכנית דירה
3 חד’ - 74.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.48 מ"ר
מחסן: 6 מ"ר
טיפוס: F3
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
19
תוכנית דירה
5 חד’ - 135.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.73 מ"ר
טיפוס: F4
נמכר
20
תוכנית דירה
6 חד’ - 157.26 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.68 מ"ר
טיפוס: F5
נמכר
3
קומה
11
תוכנית דירה
4 חד’ - 116.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.98 מ"ר
טיפוס: F1
נמכר
12
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
מחסן: 7.29 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
13
תוכנית דירה
3 חד’ - 74.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.48 מ"ר
מחסן: 8.38 מ"ר
טיפוס: F3
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
14
תוכנית דירה
5 חד’ - 135.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.73 מ"ר
מחסן: 6.2 מ"ר
טיפוס: F4
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
15
תוכנית דירה
6 חד’ - 157.26 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.68 מ"ר
טיפוס: F5
פנוי
2
קומה
6
תוכנית דירה
4 חד’ - 116.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 11.98 מ"ר
טיפוס: F1
נמכר
7
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
מחסן: 5.5 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
8
תוכנית דירה
3 חד’ - 74.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 6.48 מ"ר
מחסן: 6.79 מ"ר
טיפוס: F3
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
9
תוכנית דירה
5 חד’ - 135.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 23.73 מ"ר
מחסן: 5.99 מ"ר
טיפוס: F4
חניות: 2
נמכר
מחיר למשתכן
10
תוכנית דירה
6 חד’ - 157.26 מ"ר
מרפסת/גינה: 20.68 מ"ר
טיפוס: F5
פנוי
1
קומה
1
תוכנית דירה
4 חד’ - 116.65 מ"ר
מרפסת/גינה: 43.67 מ"ר
טיפוס: F1B
פנוי
2
תוכנית דירה
3 חד’ - 89.97 מ"ר
מרפסת/גינה: 10.13 מ"ר
מחסן: 7.4 מ"ר
טיפוס: F2
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
3
תוכנית דירה
3 חד’ - 74.9 מ"ר
מרפסת/גינה: 21.61 מ"ר
מחסן: 6.82 מ"ר
טיפוס: F3B
חניות: 1
נמכר
מחיר למשתכן
4
תוכנית דירה
5 חד’ - 135.37 מ"ר
מרפסת/גינה: 66.73 מ"ר
טיפוס: F4B
פנוי
5
תוכנית דירה
6 חד’ - 157.26 מ"ר
מרפסת/גינה: 130.25 מ"ר
טיפוס: F5B
פנוי