אברהם עמרם אשדוד - | בניין 6

2.5 חדרים
3 חדרים
4 חדרים
5 חדרים
פנטהאוז
סינון דירות לפי חדרים:
הכל | 2.5| 3 | 4 | 5 | 6
סינון דירות לפי סטטוס:
הכל | פנוי | נמכר
2
28
קומה
132
דירה 4 חד’ | 10-T
פנוי
שטח דירה:  147 מ"ר
מרפסת/גינה:  38.3 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב,צפון-מזרח,דרום-מזרח
133
דירה 4 חד’ | 11-T
פנוי
שטח דירה:  147 מ"ר
מרפסת/גינה:  38.3 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב,צפון-מערב
2
27
קומה
130
דירה 6 חד’ | 8-T
פנוי
שטח דירה:  180 מ"ר
מרפסת/גינה:  61.3 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב,צפון-מזרח,דרום-מזרח
131
דירה 6 חד’ | 9-T
פנוי
שטח דירה:  180 מ"ר
מרפסת/גינה:  61.3 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב,צפון-מערב
4
26
קומה
126
דירה 5 חד’ | 7-T
פנוי
שטח דירה:  150 מ"ר
מרפסת/גינה:  45 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב,צפון-מזרח,מזרח-דרום
127
דירה 3 חד’ | 2-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מזרח,מזרח-דרום
128
דירה 3 חד’ | 3-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב
129
דירה 5 חד’ | 6-T
פנוי
שטח דירה:  150 מ"ר
מרפסת/גינה:  142.5 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב,דרום-מערב,דרום-מזרח
5
25
קומה
121
דירה 4 חד’ | 1-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב, צפון-מזרח, מזרח-דרום
122
דירה 3 חד’ | 2-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מזרח,מזרח-דרום
123
דירה 3 חד’ | 3-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב
124
דירה 4 חד’ | 4-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח, דרום-מערב, מערב-צפון
125
דירה 5 חד’ | 5-T
פנוי
שטח דירה:  121 מ"ר
מרפסת/גינה:  15.2 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מערב, צפון-מערב, צפון-מזרח
5
24
קומה
116
דירה 4 חד’ | 1-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב, צפון-מזרח, מזרח-דרום
117
דירה 3 חד’ | 2-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מזרח,מזרח-דרום
118
דירה 3 חד’ | 3-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב
119
דירה 4 חד’ | 4-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח, דרום-מערב, מערב-צפון
120
דירה 5 חד’ | 5-T
פנוי
שטח דירה:  121 מ"ר
מרפסת/גינה:  15.2 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מערב, צפון-מערב, צפון-מזרח
5
23
קומה
111
דירה 4 חד’ | 1-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב, צפון-מזרח, מזרח-דרום
112
דירה 3 חד’ | 2-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מזרח,מזרח-דרום
113
דירה 3 חד’ | 3-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב
114
דירה 4 חד’ | 4-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח, דרום-מערב, מערב-צפון
115
דירה 5 חד’ | 5-T
פנוי
שטח דירה:  121 מ"ר
מרפסת/גינה:  15.2 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מערב, צפון-מערב, צפון-מזרח
5
22
קומה
106
דירה 4 חד’ | 1-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב, צפון-מזרח, מזרח-דרום
107
דירה 3 חד’ | 2-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מזרח,מזרח-דרום
108
דירה 3 חד’ | 3-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב
109
דירה 4 חד’ | 4-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח, דרום-מערב, מערב-צפון
110
דירה 5 חד’ | 5-T
פנוי
שטח דירה:  121 מ"ר
מרפסת/גינה:  15.2 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מערב, צפון-מערב, צפון-מזרח
5
21
קומה
101
דירה 4 חד’ | 1-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב, צפון-מזרח, מזרח-דרום
102
דירה 3 חד’ | 2-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מזרח,מזרח-דרום
103
דירה 3 חד’ | 3-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח,דרום-מערב
104
דירה 4 חד’ | 4-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מזרח, דרום-מערב, מערב-צפון
105
דירה 5 חד’ | 5-T
פנוי
שטח דירה:  121 מ"ר
מרפסת/גינה:  15.2 מ"ר
כיווני אוויר: דרום-מערב, צפון-מערב, צפון-מזרח
5
20
קומה
96
דירה 4 חד’ | 1-T
פנוי
שטח דירה:  100 מ"ר
מרפסת/גינה:  15 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מערב, צפון-מזרח, מזרח-דרום
97
דירה 3 חד’ | 2-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר
כיווני אוויר: צפון-מזרח,מזרח-דרום
98
דירה 3 חד’ | 3-T
פנוי
שטח דירה:  70 מ"ר
מרפסת/גינה:  7.4 מ"ר